Latest News from our blog

Cele patru Stalpuri

in thoughts, Uncategorized

 
 
Atunci primim lumină și viziune pentru a construi societatea comunității creștine; un popor format din copii a lui Dumnezeu în toate domeniile, construind pe stânca care este Hristos și cuvântul său imuabil, dar cu patru coloane principale, care formează colțurile principale ale clădirii și care o susțin solid, susținând dimensiuni mari. Primul și cel mai important dintre toate, deoarece de sens celorlalți, este cel al EVANGHELISMULUI. Acesta este construit ca o împlinire a Marii Comisii pentru toți credincioșii, conform Marcu 16:15 ,,Și el i-a zis: Mergeți prin toată lumea si predicați evanghelia la fiecare creatură.’’ ,astfel încât să poată primi mântuirea, dacă îl acceptă pe Isus Hristos ca Domn al lor și ei cred în El,această rubrică, o ridicăm continu evanghelizând toți tinerii, de și fundamental marginalizați, și prin ei ajungând la familiile lor. Prin închisori, spitale universități și colegii; prin străzi și prin case cu campanii de evanghelizare și chiar cu slujbe în piețe; la radio cu diferite programe; prin publicarea de reviste cu activități teatrale și muzicale și chiar și sportive și, în cele din urmă, cu toate mijloacele legitime la îndemâna noastră și în toate sectoarele societății. Al doilea este cel al DISCIPLINEI,deoarece este de puțin folos a face convertiți care, mai târziu, trăiesc doar pentru ei înșiși, căzând în ritul religios și sunt chiar mai poticniți decât necredincioșii, În timp ce domnul are nevoie de o multitudine de lucrători, pentru că recolta este imensă, iar lucrătorii dispuși să se jertfească pentru aceasta sunt puțini și pentru că Isus Cristos nu a spus că facem convertiți, cică mergem și facem ucenici ai tuturor națiunilor: Matei 28:19: ,,Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.‘’ Cum o vom face? Căci ucenicii făcuți prin convertirea la Hristos și primirea noi nașteri , nu se nasc.În Matei 28: 20 Domnul ne spune cum: ,,Învățați-ipăzească tot ce v-am poruncit . și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.Amin.’’ Toate lucrurile, spune Evanghelia completă, fără a lua sau a adăuga nimic la ea, că făcători ai cuvântului și nu doar că ascultători. Oameni în care cuvântul este întrupat de Duhul Său și sunt transformați în cuvinte vii, lampi pline de lumină, in sarea pământului, care sunt de acord cu faptele lor, ceea ce au primit prin acceptarea Domnului și a cuvântului Său. Elevii care se străduiesc cu fidelitate să-l urmeze pe Bunul păstor pe urmele sale în Învățăturile Sale și care își permit să fie desăvârșiți, corectați, disciplinați și chiar pedepsit de Maestrul care încă mai dorește să-și îndeplinească planul de creație de la început: imagine și asemănare, pentru a vă aduce la statura Sa de sfințenie și înțelepciune. Discipoli care sunt dispuși să-și dea viața pentru Domnul lor, așa cum a dat-o el pentru ei și care, pentru a realiza acest lucru sunt de acord să se lepede de ei înșiși și să ia în fiecare zi crucea atribuită de Domnul, jugul acordat pentru scopul sfânt, și urmându-l pe muntele Golgota pentru a murit cu el acolo. (LUCA 9:23). După cum a spus Pavel: ,, În fiecare zi, eu sunt în prime știe de moarte. ‘’( 1Corinteni 13:31). Pentru că : ,,Dacă murim cu Hristos credem că vom trăi și cu el învierea Sa.’’ (Romani 6:8). Discipoli care renunță la tot ce dețin pentru a cumpăra perla de mare preț, pământul cu comoara ascunsă. (Matei 13:44-46). Că nu se vor uita înapoi la nimic sau la nimeni, și vor lua plugul și își vor privi doar ochii asupra lui Isus, autorul și finalizatorul credinței, și sunt dispuși să urască tatăl, mama , soția și copiii pentru cauza lui. Ucenici curajoși care nu fug de ocară din cauza adevărului și dreptății, de dragul lui Hristos, știind că sunt astfel binecuvântați. Elevii care învață să pedepsească trupul și, prin Duhul să moară faptele cărnii în ei, să trăiască în sfințenie. Slujitori credincioși, care recunosc inutilitatea lor și care dau toată slava și onoarea Domnului, căutând, prin urmare, să învețe neîncetat din blândețea și smerenia stăpânului, fără să-i jefuiască niciodată onoarea care îi corespunde doar Lui și se mulțumesc inălțându-l si glorificându-l tot timpul, fără dorință de protagonism personal. Sunt solicitați să păstreze unitatea corpului, chiar dacă este cu prețul rămânerii anonime sau a ocupării unor părți neelevate din el; căutând întotdeauna să slujească și să nu fie slujit ; plini de dragoste Agape ,sacrificiu, care nu-și opresc niciodată mâna și care, fără să înceteze să dea, nu cer nimic în schimb, mulțumiți că au privilegiul în Hristos Isus de a fi sărac și de ai îmbogății pe mulți. Studenți stricți care nu cad în tentația și legătura dorinței după bogățiile pământești, pentru că știu că: ,, Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care confundă pe oameni în prăpăd și pierzare.’’ (1 Timotei 6:9-10) . Acești alții, deviați rușinos in scandalul doctrinar al teologiei prosperității, care justifică deținerea de luxuri si bogății pământești pentru propria lor satisfacție trupească, pretinzând că o fac compatibilă cu a fi fiu și chiar slujitor al lui Dumnezeu. Discipoli care sunt foarte clari că nu este posibil să slujim doi stăpâni, Dumnezeu și bogăția, așa că estimând banii ca fiind buni pentru toate, nu se țin de el, dar, primind o abundență de toate lucrurile prin harul Divin, îi dau cu grație, ca administratori fidel ai lucrurilor mici care sunt investite în mod onest și cu înțelepciune în lucrarea proprietarului lor, în Împărăția cerurilor, producând performanță maximă, satisfăcându-se totuși de a avea hrană și adăpost. (1 Timotei 6:8). Muncitor sârguincioși, care produc la 100% din capacitatea lor, având întotdeauna un spirit bun de a lucra cu mâinile lor, atât în plan natural cat și în plan spiritual, urmând exemplul lui Pavel de a suporta oboseala și insomnia. (lucrând incă și noaptea), să nu fie o povară pentru nimeni și să nu mănânce pe degeaba, ci să trebuiască să se hrănească pe ei înșiși, pe cei dragi și pe mulți care au nevoie, pentru că: ,, Cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce’’ (2Tesaloniceni 3:10). Motto-ul care rămâne în comunitățile noastre de la început este: ORA ET LABORA. Am observat că cei care nu sunt credincioși în lucrarea lor naturală, în puțin, nu vor fi credincioși nici în mult, în slujire, așa că fugim de domnii super spirituali, de cei cu Biblia sub braț, care nu spală vasele sau matură bucătăriile , curăță grajdurile sau construiesc cladiri,etc. Și trăiesc ca ascultători și vorbitori ai cuvântului, dar nu făcători, frați care caută întotdeauna drepturile vieții, să fie slujiți în loc să slujească ,ceea ce a făcut și a învățat Isus. Muncitori care se străduiesc să lucreze pentru că: 1. Au demnitate de muncă sau dragoste de muncă, nu o consideră ca fiind rusinoasa sau pentru inferiori, nici ca un blestem pentru că Isus a spus: ,,Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez.’’ (Ioan 5:17) 2. Pentru că au o povară pentru nevoile lucrării Domnului și ale săracilor din această lume. Ei au responsabilitatea sau capacitatea de a răspunde strigătului angoasat al foametei lumii, atât biologic, cat și spiritual, și al mizeriei. Au atâta compasiune pentru semenii lor încât nu pot rămâne nemișcați în fața suferințelor lor. 3. Pentru că au un spirit de sacrificiu și sunt dispuși să-și maltrateze trupurile străduindu-se și să și cheltuindu-se până mor, știind că așa binecuvintează națiunile, ca lucrători ai Regelui Universului: Isus Hristos. 4. Pentru că au bucurie, duhuri bune, entuziasm și plini de energie, de focul Duhului sfânt, îl revarsă în a fi activi în practică, păstrând astfel, cu lucrările lor, credința pe care au primit-o de la Hristos prin har în viață. 5. Pentru că sunt ascultători de Tatăl ,Care le-a spus ,clar ,să lucreze astăzi în via Sa. (Matei 21: 28 – 31.) 6. Pentru că vor să se îmbunătățească în înțelepciune, în experiență, în tehnologie, în știință atât naturală cat și spirituală, și apoi să o transmită altora și să fie mai eficienți în fiecare zi. 7. Pentru că sunt umili și se bucură să formeze echipe cu alți frați, în frumusețea solidarității, în puterea unității și în afecțiunea afectuoasă acu existenței fraterne și a prieteniei sincere. 8. Pentru că își folosesc talentele, creative și imaginative, pentru binecuvântarea reciprocă și pentru împlinirea personală în utilitate autentică, cunoscând o parte importantă a unui plan perfect și minunat al Arhitectului lumii: Isus. Ucenici perseverenți care nu se întorc niciodată și care aleargă în fiecare zi spre obiectiv, să nu piardă, din niciun motiv, coroana chemării supreme a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Bărbați și femei care fac pace, care își unesc semenii, adunând turme, calmant furia și disputele cu cuvinte blânde și cu obrazul gata să primească răul, pentru binele altora. Mesageri ai păcii care inundă bunăstarea oriunde merg. Cea de-a treia coloană este MUNCA SOCIALA UMANA ,care constă în a da roade practice ale Duhului Sfânt, în efectuarea faptelor bune pe care Dumnezeu le-a pregătit dinainte pentru noi să le facem, nu pentru că prin ele suntem mântuiți, ci pentru că arată sinceritatea de dragoste, ei mențin viața credinței, prin care suntem mântuiți și pentru că sunt indispensabile pentru a satisface nevoile, mizeriile și suferințele rasei umane. Dacă creștinii ar fi menținut echilibrul în istorie, între credință și fapte, spiritual și natural, hrănind pe flămînd, îmbrăcând -ul pe dezbrăcat, etc… diavolul nu ar fi avut alternativa la comunism, pe care el s-a refugiat într-un presupus justiție socială distributivă, pentru atrage milioane de oameni în ateism, în special cei săraci, la care Isus a venit în principal. S-a declarat că Dumnezeu a murit și, deși el era încă în viață, viața Sa nu s-a manifestat la oameni prin slujitorii săi, deoarece aceștia căzuseră în răceala religiei rituale, după ce au abandonat manifestările autentice ale adevăratei evlavie, salvând use de ea, catastrofa revoluționară în țara Angliei, pentru că se confrunta cu o renaștere spirituală plină de generozitate și lucrări sociale . (cum ar fi faimoasa Armată a Salvării printre multe altele). Astăzi, diavolul ea din nou inițiativa din același motiv, deși cu un alt steag: Umanismul. Deghizat în lumină și mai subtil decât precedentul, această filozofie diabolică proclamă că singurul Dumnezeu care există este omul și că bunătatea umană poate remedia haosul mondial al foamei și al mizeriei, creând asociații umaniste gigantice, care, din mândrie, fac ceea ce că ar trebui să facem din dragoste pentru creștini. Unele guverne trimit chiar ajutor milionar țărilor în nevoie, într-o trezire a solidarității umaniste care presupune suprimarea din rasa umană a tuturor conceptelor de păcat și condamnare sau mântuire. Lucrarea socială pe care trupul lui Hristos trebuie să o facă pe pământ trebuie să meargă mînă în mînă cu evanghelizarea și trebuie să aibă dimensiuni imense, întrucât nevoia este galopantă și pentru aceasta, multe suflete sunt consumate, vândându-se diavolului și blestemând -ul pe Dumnezeu , pentru situația lor, când creștinii sunt responsabili împreună, așa cum i-a fost trimis de Iisus Hristos să prospere și să-i binecuvânteze, scoțându-i din nenorocirea lor, astfel încât să vadă că Dumnezeu îi iubește și îi pasă de ei. Ce face Dumnezeu însuși? El s-a limitat la a lucra prin copiii săi care sunt ambasadorii Lui. Dreptatea socială distributivă este predată în cuvântul lui Dumnezeu, în funcție de doi factori: Ea trebuie distribuită oamenilor, în primul rând în funcție de nevoia lor, pentru că oferim ceva cuiva care nu are nevoie de ea. În al doilea rând în funcție de meritele lor, întrucât cel care seamănă cu măsură trebuie să culeagă cu măsură și invers, deci cu cat meritul este mai mare corespunde unei distribuții mai mari, deoarece va știi s-o gestioneze mai bine și ca o răsplată corect dedicării sale. (Ca în Împărăția Cerurilor, unde va exista o distribuție a diferitelor coroane). Există atât de multe de făcut, încât nu ne putem petrece zilele adunând une pentru a ne îngrășa în culte, cultivându-ne intelectul religios și făcând adăposturi spirituale, pentru a fi oricare, datorită grăsimilor, nici nu se nasc, nici nu se impregnează, nici nu dau lapte, nici nu dă nimic și că, mai degrabă, acestea sunt o piedică și un obstacol în planul lui Dumnezeu de a avansa până la marginile pământului. Mulțimi de ființe umane surprinse în lume de droguri, foamete, violență, prostituție, homosexualitate, depresie, singurătate, boli mintale, infracțiuni și tot felul de mizerii pe care diavolul se folosește pentru a le marginaliza de la Dumnezeu la ființele umane, asurprindu-le și îngropând cine-i va salva în întuneric și în deznădejdea lor? Pe de altă parte, dacă suntem pescari de oameni, trebuie să învățăm să pescuim cu cea mai bună momeală, care este iubirea sinceră, Agape, plină de compasiune și generozitate, oferindu-ne complet, material și spiritual, celor flămînzi și însetați Și, cu siguranță că în aceste școli de pești umani, un număr mare dintre ei vor musca cu bucurie și încredere momeala. Când tinerii depun mărturie despre convertirea lor, sunt de cele mai multe ori de acord că au ajuns la centre, plin de neîncredere și de inimă, dar că, găsim noi o iubire pură și dezinteresată , fără a înșela, transparentă, care iartă zi de zi, cine nu și-au imaginat niciodată că există în această lume superegoistă, ei își coborau barierele de neîncredere și își pierd agresivitatea, pentru a-și deschide inima către cel care a produs o astfel de dragoste în viața noastră, și astfel , Isus a intrat în iei pentru a transforma din ruină în ceruri bogății, de la sclavie la libertate, de la rău la sfințenie, de la condamnare la viață veșnică, de la boală la sănătate, făcându-i Temple vii ale Duhului Sfânt. Lucrările sociale ale creștinilor sunt absolut necesare, ca mărturii, pentru că astăzi, mai mult ca oricând, oamenii sunt sătui de teorii religioase și doresc fapte, deoarece faptele sunt iubire și nu motive întemeiate, cum a spus Iacov: ,, îți voi arăta credința mea prin lucrările mele’’. Iacov 2:18. A patra coloană este ECONOMIA REGATULUI. Construcția celor patru coloane este foarte costisitoare din punct de vedere economic, în special a proiectelor sociale și, deși Dumnezeu nu are probleme cu banii, ci cu oameni care, în voia lor, vor rezista voinței Sale Și ar putea ploua monede asupra poporului său de aur în loc de ploaie , în același mod în care a trimis mană israeliților din deșert, nu-i plac leneșii și nu suntem astăzi în deșert, ci înconjurați de posibilități imense de a obține, în mod legitim, deși cu muncă grea, mana fiecăruia zi, pentru ai aproviziona pe toți cei nevoiași care vin la El. Suntem corpul lui Cristos și membrii unii altora și suprafața pe care ocupă în corp, gura ,nasul ,urechile și ochii care întruchipează principalele slujbe,este foarte mic în comparație cu restul corpului și prin urmare, celulele care le compun sunt puține, în timp ce brațele, umerii, spatele, picioarele și mâinile ,etc… formează majoritatea extensii corpului și, deșii nu sunt fața nu inseamna ca nu sunt importante și necesare. Dar ceea ce se întâmplă este că în trupul mistic al lui Hristos există multă față și totul vrea să fie în gură producând o monstruozitate cu gură mare care înghite totul, sau nas de elefant, trunchiul discernământ al eroilor doctrinare sau olfactive, al mirosului de demon peste tot sau mai bine zis, urechi de elefant, care ascultă și se aruncă necontenit, testând fiecare vânt de doctrină, căzând în confuzie și paralizând în hotărâre. Sau cu ochii atât de mari încât nu se închid niciodată încât văd ridul de pe cămașă și pata de pe șosetă, sufocându-i pe toți cei care intră în câmpul lor vizual larg. Domnul vrea să formeze cu noi un corp armonios, echilibrat și frumos, în care nu toți sunt chemați să fie în față, ci toți sunt chemați să îl slujească pe domnul, în funcție de talentele pe care le-au primit, atât naturale, cat și spirituale. În așa fel încât să poată fi dulgheri, instalatori, zidari, medici, avocați etc ; și să fie numai și pentru Domnul, fără a lucra în aceste meserii pentru mâncarea care o pierd și pentru salarizarea de la sfârșitul lunii. ,, Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, și pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică ‘’. (Ioan 6: 27), ca parteneri în extinderea Împărăției Cerurilor, construind școli, clinici, case de bătrâni, comunități sau participând la companii creștine, în care singurul acționari este Hristos pentru a genera active care finanțează construcția celor patru coloane din întreaga lume. Există trei tipuri de companii în lume: cele diabolice, deținute de necredincioși, ale căror profituri sunt dedicate sporirii relelor lumii hrisipă, perversiuni vicioase fără număr, mită, abuzuri de putere etc). În al doilea rând, cel al creștinilor, care aparțin converg terților care încă trăiesc sub lege și zeciuiala și oferă cu beneficiile ei, dar care umblă îngust și rar pentru Dumnezeu. În al treilea și ultimul rând companiile creștine, care aparțin 100% lui Hristos și ale lui, sunt, prin urmare, toate beneficiile lor pentru a dezvolta planul său: acestea din urmă sunt cele pe care am decis să le întreprindem, pentru a finanța lucrarea Domnului, dar întotdeauna cu gestionarea continuă asupra acestora pentru că: ,,Dacă nu zidește domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc’’. (Psalmul 127: 1) . Isus Hristos în calitate de președinte al acestor companii și de acționar unic, este cel care trebuie să le dirijeze, să genereze, printre altele, dispoziția în favoarea viziunii pe care ne-a oferit-o. Astfel, cu această viziune amplă, rugându-ne Domnului la fiecare pas și cerând iertare atunci când nu l-am consultat, condus de entuziasm și de prezumția tinerească, care s-au amestecat aproape imperceptibil cu credință noastră, am început construcția clădirii, construind pe cele patru coloane ca linii directoare și pe singura fundație stabilă care este Isus Hristos, folosind aur, argint și pietre prețioase ,deși uneori, cu niște miriști din lemn care curând ard și trebuie înlocuite, dar, cu asigurarea completă pe care le oferă credința că arhitectul care ne conduce este Isus Hristos.

Post CommentLeave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *