Latest News from our blog

Baza Doctrinala

in thoughts, Uncategorized

Această biserică, ca o consecință a caracterului său confesional, își bazează acțiunile pe doctrinele și principiile care sunt exprimate mai jos, care trebuie să fie acceptate de toți membrii săi și să le inspire acțiunile. Ca creștini evanghelici, acceptăm revelația singurului Dumnezeu În trei persoane (Tatăl, Fiul și Duhul sfânt) dată în scripturile vechiului și noului testament și mărturisim credința istorică a Evangheliei care este vestită în paginile sale. Prin urmare, afirmăm doctrinele pe care le considerăm decisive pentru înțelegerea credinței și care trebuie exprimate în dragoste, în serviciul creștin practic și vestirea Evangheliei: 1.- Suveranitatea și harul lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu duhul sfânt în creație, providență, revelație, răscumpărare și judecată finală. 2.- Inspirația divină a Sfintelor Scripturi în documentele lor originale și, în consecință, credibilitatea sa totală și autoritatea supremă în toate problemele de credință și conduită. 3.- Păcatul universal și vinovăția omului căzut care aducem în ea și condamnarea lui Dumnezeu. 4.- Sacrificiul vicar al fiului lui Dumnezeu întrupat, singura bază suficientă pentru răscumpărarea vinovăției și puterea păcatului, precum și consecințele sale veșnice. 5.- Justificarea păcătosului nu mai prin harul lui Dumnezeu, prin credința în Hristos răstignit și înviat din morți. 6.- Lucrarea lui Dumnezeu Duhul Sfânt care luminează, regenerează, locuiește în credincios și îl sfințește. Ceea ce dă și el la darurile, slujirile și operațiunile credincioase, atât pentru zidirea trupului lui Hristos, cat și pentru mărturie și lucrare în extinderea Evangheliei și Impărăția lui Dumnezeu. 7.- Căsătoria ca instituție divină primordială creată de Dumnezeu, prin care, liber și voluntar, un bărbat și o femeie, născuți ca atare, sunt uniți într-un mod stabil și permanent de a trăii împreună, să se iubească, să se respecte reciproc, să se ajute reciproc și să constituie o casă de binecuvântare pentru ei înseși și după caz, pentru copiii dumnealor și pentru mediul înconjurător.(Geneza2,24) 8.- Familia care a fost concepută pentru a constitui germenul și baza societății, așa că biserica trebuie să dezvolte un minister de sprijin pentru a întări situația familiei, crezând că creșterea a familiilor sănătoase după model, Evanghelia va promova, de asemenea, o sănătate bună în societate. 9.- Guvernul sau autoritatea civilă existentă prin dispoziție divină, pentru interesele și buna ordine a societății umane, și să ne rugăm pentru magistrații onorându-i în consecință și ascultându-i, cu excepția lucrurilor care se opun voinței Domnului nostru Isus Hristos, singurul proprietar al constituției și prinț al regilor pământului. Isus Hristos a poruncit să-i dea lui Cezar ceea ce este al lui Cezar și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu și, cu aceasta, a promovat libertatea acțiunea puterii civile, dar și a bisericii sale, care este în orice moment și trebuie să fie responsabilă pentru propriile sale acte, trebuind să-și protejeze deplina autonomie și libertate atât în forma lor de organizare, cat și în modul în care își iau deciziile. De aceea credem că deciziile spirituale sau deciziile care afectează problemele doctrinare ale acestei entități nu sunt susceptibile să fie ulterior revizuite de autoritățile civile. 10.- Preoția tuturor credincioșilor care, în unitatea Duhului Sfânt, constituie Biserica universală, trupul al cărui Hristos este capul, săvârșit prin porunca lui Dumnezeu pentru vestirea Evangheliei în toată lumea. 11.- Speranța întoarcerii vizibile a domnului nostru Isus Hristos în putere și slavă, învierea morților și desăvârșirea Împărăției lui Dumnezeu. 12.- Natura Domnului nostru Isus Hristos, care este Dumnezeu manifestat în trup. Născut virginal și viața lui umană a fost fără păcat. Credem în miracolele sale divine, moartea lui răscumpărătoare, învierea Sa trupească, ascensiunea sa la Sânul Tatălui și opera Sa de mijlocire Ca singurul pontif suprem între Dumnezeu și oameni.

Post CommentLeave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *